PPT

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside