Hovedseksjon

PPT

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Les mer om PPT på Oslo kommunes nettside

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling

  • Språk- og kommunikasjonsvansker

  • Lærevansker

  • Fagvansker

  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

  • Atferdsvansker

  • Sosiale og emosjonelle vansker

  • Funksjonshemming