FAU

FAU er foreldrenes utvalg som skal bedre samarbeid mellom foreldre og skolen. Det er én representant for hver klasse. Vi møtes en gang i måneden og diskuterer saker som foreldre eller rektor ønsker å diskutere.

Eksempler på saker som har blitt diskutert er AKS, spisetid for elevene og skolens håndtering av mobbing.

Er du forelder ved Kampen Skole og ønsker saker tatt opp bør du henvende deg til din klasses representant.

Referater fra tidligere møter kan du laste ned fra denne websiden (lenger ned).

 

Penger fra FAU til klasseaktiviteter 2019/2020

 

FAU har en del penger tilgjengelig. Disse ønsker vi å bruke på sosiale tiltak igangsatt av foreldrene for klassene. Regelen for 2018/2019 er at en klasse kan søke FAU om støtte på inntil 1000,- kroner per skoleår. Et trinn kan derfor søke om 3000,- kroner til et arrangement for hele trinnet. Man kan søke flere ganger så lenge summen ikke går over maksbeløpet.

Søknaden:

Send søknad til Pia (piasonder@hotmail.com) med kopi til Siri Anne (tilsirianne@yahoo.com) .

Søknaden skal inneholde:

  • Begrunnelse (trenger ikke være lang)
  • Kontonummer
  • Navn på konto
  • Klassen eller trinnet det gjelder.
  • Søknaden må komme fra 2 klassekontakter (slik at minst 2 står ansvarlig for pengebruken)

 

Kampen Skole skal være gratis

 

FAU på Kampen er positive til at klassene arrangerer felles sosiale samlinger utenfor skoletiden. Det bidrar til å styrke klassemiljøet og inkluderer alle. Skolen skal likevel være gratis for alle, og det skal ikke forekomme noen form for foreldrebetaling for skolens barn ved skolens arrangementer.

Det skal ikke være noen form for obligatorisk deltakeravgift på felles sosiale arrangementer utenom skoletiden. Sosiale arrangementer skal baseres på dugnadsinnsats, og eventuelle betaling skal baseres på frivillighet og være så lave som mulige.

 

Styret i FAU

Leder:           Siri Anne Pedersen

 

Nestleder:   Mensur Sakiri 

 

Kasserer:    Pia Søndergaard

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU