Hovedseksjon

FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

FAU er foreldrenes utvalg som skal bedre samarbeid mellom foreldre og skolen. Det er én representant for hver klasse. Vi møtes en gang i måneden og diskuterer saker som foreldre eller rektor ønsker å diskutere.

Eksempler på saker som har blitt diskutert er AKS, spisetid for elevene og skolens håndtering av mobbing.

Er du forelder ved Kampen Skole og ønsker saker tatt opp bør du henvende deg til din klasses representant.

Referater fra tidligere møter kan du laste ned fra denne websiden (lenger ned).

 

Penger fra FAU til klasseaktiviteter 2022-23

FAU har en del penger tilgjengelig. Disse ønsker vi å bruke på sosiale tiltak igangsatt av foreldrene for klassene. Regelen for 2022-23 er at en klasse kan søke FAU om støtte på inntil 1000,- kroner per skoleår. Et trinn kan derfor søke om 3000,- kroner til et arrangement for hele trinnet. Man kan søke flere ganger så lenge summen ikke går over maksbeløpet.

Søknaden:

Send søknad til styret.

Søknaden skal inneholde:

  • Begrunnelse (trenger ikke være lang)
  • Kontonummer
  • Navn på konto
  • Klassen eller trinnet det gjelder.
  • Søknaden må komme fra 2 klassekontakter (slik at minst 2 står ansvarlig for pengebruken)

 

Kampen Skole skal være gratis

FAU på Kampen er positive til at klassene arrangerer felles sosiale samlinger utenfor skoletiden. Det bidrar til å styrke klassemiljøet og inkluderer alle. Skolen skal likevel være gratis for alle, og det skal ikke forekomme noen form for foreldrebetaling for skolens barn ved skolens arrangementer.

Det skal ikke være noen form for obligatorisk deltakeravgift på felles sosiale arrangementer utenom skoletiden. Sosiale arrangementer skal baseres på dugnadsinnsats, og eventuelle betaling skal baseres på frivillighet og være så lave som mulige.

 

Retningslinjer for bursdagsgaver på Kampen skole

FAU ønsker å oppfordre alle klassene til å innføre en fast gaveordning når det er bursdager! Flere klasser har allerede innført dette, og det fungerer kjempefint. Når det er bursdagsselskaper og det skal kjøpes gave til bursdagsbarnet, så kan de foreldre som vil vippse 25-30 kr til bursdagsbarnets foreldre, slik at de kan kjøpe en fellesgave fra hele klassen.
FAU mener dette er positivt av flere grunner: Det er dyrt å skulle betale 200 kr hver gang eleven er invitert i bursdag, det er ingen selvfølge at alle familier har råd til det.
Det er miljøvennlig å kjøpe 1 flott gave enn 25 smågaver! Mindre avfall og mere kvalitet!

Kveldsravning

Bli med og gå KVELDSRAVN!
FAU på Kampen skole ønsker at foreldre/foresatte på skolen skal gå i gang med kveldsravning for å bidra til et trygt miljø for barn og unge i nabolaget. Dette er et samarbeid med Natteravnene, men siden tidspunktet er sen ettermiddag og kveld kaller vi det Kveldsravn.

Les informasjonbrev om kveldsravning her.

Les planen for kveldsravning våren 2023 her.

Styret i FAU

Leder

 

Morten Rosenkvist

1.nestleder

 

Silje Vie Solhjell

2.nestleder

Dag Gladman Sørheim

 

  

 

Representanter FAU 2022-23

Digitalt foredrag med mobbeombud Kjersti Owren

Den 24.mars arrangerte FAU et digitalt foredrag med Mobbeombud Kjerstin Owren. 

Presentasjonen fra foredraget kan leses her. 

Det ble også stilt noen spørsmål i chatten under møtet. Svaret på disse kan leses her. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU