Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen (AKS) er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. Vi har også heldagsåpent på hverdager under skolens fridager. 

I ferie og på fridager har vi KJERNETID mellom kl. 09.30 og 15.00 på grunn av turer og lignende. De påmeldte barna må derfor være på Aktivitetsskolen innenfor dette tidsrommet.  

Aktivitetsskolen sender ut egne påmeldingsskjemaer til høst/vinter og sommerferiene. Disse sendes både hjem som ranselpost og blir lagt ut på skolens hjemmeside.  

AKTIVITETSSKOLEN ER STENGT HELE JULI MÅNED. Se oversikt over skolens ferie og fridager i skolens kalender.