Hovedseksjon

Skolens historie

 

 

 

Historikk

Da skolen åpnet i 1888, fikk den fort over 900 elever og 29 lærere fordelt på 20 klasserom. I tillegg hadde skolen en overlærerbolig, en vaktmesterbolig, en gymnastikksal og et uværsskur. Kampen skole var Oslos første skole med eget bad for elevene. Dette var viktig siden strøkets innbyggere ikke hadde råd til egne bad. Skolen fikk sin først utbygging i 1902, med en ny skolebygning og totalt 40 klasserom. Skolen var på denne tiden en 1-7 skole.

Tidlig på 1900-tallet fikk skolen et av byens første musikkorps, og i 1907 var det byens største med 84 musikanter. I 1920-1921 fikk tilbygget fra 1902 en ny etasje, med rom til tegning, musikk, fysikk og håndarbeid. Toaletter ble installert i skolens kjeller i 1932.

Tyskerne overtok skolen under den andre verdenskrig, dermed måtte undervisning foregå i ulike bygninger rundt om på Kampen, i private hjem og blant annet i Kampen menighetshus like ved skolen.

Fra 1967 var Kampen skole en 1-6 barneskole. Skolen fikk ny oppussing i 1979-1980. Skolen ble barne- og ungdomsskole med klasser fra 1.-9. På 1990-tallet ble vinduer skiftet og fasaden pusset opp, og i 2001 startet en ombygging og modernisering inne i skolebygningene. I tillegg fikk vi nytt midtbygg.

Med Reform 97 og 6-åringene inn i skolen ble skolen en 1-10 skole, før en økning i folketallet førte til at Kampen skole fra 1999 ble en 1-7 skole igjen.

Kampen skole i gamle dager.

5.november 1888 ble de første elevene skrevet inn på Kampen skole. I løpet av kort tid fikk skolen 900 elever og det var 29 lærere. Skolen hadde en bygning med 20 klasserom, en overlærerbolig, en vaktmesterbolig, en gymnastikksal og et uværskur. Kampen skole var den første skolen i byen som hadde bad for elevene. Det bodde mange fattige familier på Kampen den gang og få hadde bad hjemme. 1.mai 1902 stod enda en skolebygning ferdig. Nå var det 40 klasserom og enda flere klasser.

 

 

I 1895 begynte skolebespisningen. Alle elevene fikk et måltid varm mat på skolen. I 1930 kom Oslofrokosten med grovbrød, knekkebrød, ost, melk og frukt eller gulrot.

 
 
 
 

 

I 1906 ble det første musikkorpset stiftet på Kampen Skole. Det var et av de første i byen, og i 1907 var det byens største med 84 musikanter.

 

 

(Fra "Guttene kommer" 1948)

I 1920-21 ble den nyeste av bygningene påbygd med en etasje slik at skolen fikk egne rom til tegning, musikk, fysikk og håndarbeid. I 1932 fikk skolen toaletter i kjelleren.

Under krigen overtok tyskerne skolebygningene på Kampen. Undervisningen måtte foregå i ulike bygninger rundt om på Kampen, i private hjem og blant annet på menighetshuset.

I 1948 var kronprins Olav gjest ved skolen. Han avduket en minnetavle over tidligere elever som hadde mistet livet under krigen. Minnetavla er laget av billedhoggeren Knut Steen som selv er fra Kampen. Han har også laget statuen som står utenfor skoleporten.

Skolen ble pusset opp og modernisert i 1979/80. På 90-tallet ble vinduene skiftet og fasaden pusset opp. Sommeren 2001 starter ombygning og indre opp-pussing av skolen.

Helga Helgesen startet forsøkskjøkken på Kampen skole i 1891. Hun var en av pionerene for å få innført skolekjøkken som fag. Hun holdt kurs for lærere fra hele landet. Helga Helgesen hadde vært på besøk i de mange fattige hjem på Kampen. Hun hadde sett mye nød og elendighet. Hun ville lære pikene matstell på skolen slik at husstellet hjemme ble bedre. Hun hadde en detaljert plan for undervisningen:

Teori:

 • Almindelige egenskaper som husstellet kræver: orden, renslighed, sparsommelighed o.s.v.
 • Næringsmidlerne og deres anvendelse.
 • Bekledningsstoffene.
 • Lys og brænde.
 • Barnepleie.
 • Sundhetspleie.
 • Retslige bestemmelser for tjenere.

De praktiske øvelser:

 • Indkjøb og beregning.
 • Madlavning.
 • Rengjøring.
 • Vask.
 • Rulling og muligens strygning.

Skolens historie

 • 1888 - Første innskrivning 5.november
 • 1891 - Helga Helgensen åpnet Norges første skolekjøkken
 • 1906 - Skolens første musikkorps
 • 1930 - Oslofrokost fra 1930
 • 1940 - Skolen okkupert under krigen
 • 1948 - 50-årsjubileum
 • 1979 - Oppussing
 • 1988 - 100-årsjubileum
 • 2003 - Skolen fullstendig rehabilitert med nytt midtbygg
 • 2015 - Gymsal rehabilitert
 • 2016 - AKSbygg rehabilitert