Hovedseksjon

Leirskole

Skottevik

Kampen skole har fast leirskole på Skottevik hvert år i september.