Kontakt AKS

Leder

Gudrun Kolstad
Gudrun.kolstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 23 06 01 80/70

Skolebase 1. trinn Villa Kampen:
Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Renee Klætte, baseleder
Renee.Klaette@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 23 06 01 86
Mob. 47 50 89 74

Skolebase 2. trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Bianca Cardoso , baseleder
bianca2403@osloskolen.no
Tlf. 23 06 01 86/89
Mob. 47 50 87 99

Skolebase 3. trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Henrik Gisholt, baseleder
henrik.gisholt@osloskolen.no
Mob. 47 50 89 48

Skolebase 4. trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Kim Krafft, baseleder
kim.krafft@osloskolen.no
Tlf. 23 06 01 96
Mob. 47 50 89 82

 

Telefontid: etter siste time til kl.16.45. Utenfor disse tidene er ikke basetelefonen betjent på grunn av opprop og undervisning. Vi ønsker fortrinnsvis beskjed på e-post og SMS. Mail: før kl. 12.00 den dagen det gjelder.

Mvh

Gudrun J. Kolstad leder AKS