Hovedseksjon

Kontakt AKS

Leder

Gudrun Kolstad
Gudrun.kolstad@osloskolen.no
Tlf.: 906 22 674

 

Saksbehandler for plassering og faktura

Natalia Kolesnik
natalia.kolesnik@osloskolen.no
Tlf.: 456 53 694

 

Skolebase 1. trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Mirada Qehaja, baseleder
miranda.qehaja@osloskolen.no Tlf. 23 06 01 86
Mob. 47 50 89 74

Skolebase 2. trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Renee M. Klætte, baseleder
renee.klatte@osloskolen.no
Tlf. 23 06 01 86/89
Mob. 47 50 87 99

Skolebase 3.- og 4.trinn:

Daglige beskjeder og oppfølging av barn - kontakt:
Henrik Gisholt, baseleder
henrik.gisholt@osloskolen.no
Mob. 47 50 89 48

 

 

Telefontid: etter siste time til kl.16.45. Utenfor disse tidene er ikke basetelefonen betjent på grunn av opprop og undervisning. Vi ønsker fortrinnsvis beskjed på e-post og SMS. Mail: før kl. 12.00 den dagen det gjelder.