Vår profil

Skolen vår

Skolen har 22 ordinære klasser, Alfaklasse og har også ansvaret for å gi samiske elever i Osloskolen opplæring i samisk.

Vi har tospråklige lærere som dekker ulike språk, blant annet arabisk og somalisk. Vi snakker ca. 30 språk på skolen.

Vår profil

Fokus på læringsmiljø og trening av lese- og regneferdigheter i alle fag. Elever som trives og har positive opplevelser sammen, lærer mer. Skolen har innført trivselslederprogrammet (TL) og laget forventninger til voksne (ansatte og foreldre) og elever. Kampen skole har også utdannet Elevmeglere på 7.trinn. Skolen arrangerer årlig en festivaluke med vekt på trivsel, samhold og kreativ undervisning.

Kampen skole har fokus på regning og lesing i elevenes skolehverdag og vier mer tid til disse ferdighetene. Dette betyr at elevene får oppgaver som trener lese- og regneferdigheter i alle fag. Læring er individuell og elevene lærer på mange forskjellige måter.

Vi bruker iPad som redskap i utvikling av de grunnleggende ferdigheter og gir elevene et bredt spekter av lærings- og forståelsesstrategier, slik at de har en stor "verktøykasse" å velge i når de skal tilegne seg ny kunnskap.

Les mer fakta og informasjon om Kampen skole på minosloskole.no.

Skolens historie

 • 1888 - Første innskrivning 5.november
 • 1891 - Helga Helgensen åpnet Norges første skolekjøkken
 • 1906 - Skolens første musikkorps
 • 1930 - Oslofrokost fra 1930
 • 1940 - Skolen okkupert under krigen
 • 1948 - 50-årsjubileum
 • 1979 - Oppussing
 • 1988 - 100-årsjubileum
 • 2003 - Skolen fullstendig rehabilitert med nytt midtbygg
 • 2015 - Gymsal rehabilitert
 • 2016 - Villa Kampen rehabilitert (AKS-bygget). 

Les mer om skolens historie her