Hovedseksjon

Vår profil

Skolen vår

Skolen har 21 ordinære klasser.

Vår profil

Elever som er trygge, trives og har positive opplevelser sammen, lærer mer. Gjennom systematisk arbeid med læringsmiljøet ønsker vi at Kampen skole skal være en god arena for læring og lek.

Elevene lærer på mange forskjellige måter. Elevaktive læringsformer, dybdelæring og elevmedvirkning er sentrale områder i vår skoleutvikling.

Skolen arrangerer årlig en festivaluke i samarbeid med foresatte, med vekt på de praktisk-estetiske fagene, treffpunkter på tvers av trinn, trivsel og samhold.

Skolen har gratis kjernetid i AKS fra 1. til 4. trinn fra august 2020. AKS støtter opp om innsatsområdene gjennom læringsstøttende aktiviteter.

Les mer fakta og informasjon om Kampen skole på minosloskole.no.

Skolens historie

 • 1888 - Første innskrivning 5.november
 • 1891 - Helga Helgensen åpnet Norges første skolekjøkken
 • 1906 - Skolens første musikkorps
 • 1930 - Oslofrokost fra 1930
 • 1940 - Skolen okkupert under krigen
 • 1948 - 50-årsjubileum
 • 1979 - Oppussing
 • 1988 - 100-årsjubileum
 • 2003 - Skolen fullstendig rehabilitert med nytt midtbygg
 • 2015 - Gymsal rehabilitert
 • 2016 - Villa Kampen rehabilitert (AKS-bygget). 

Les mer om skolens historie her