Ledelse og administrasjon

Ledelsen

 

 

Hanne Hauge - Rektor

hanne.hauge@ude.oslo.kommune.no 

Astrid Johnsruud - Assisterende rektor

Ansvarlig for 7.trinn
astrid.marie.johnsruud@ude.oslo.kommune.no

Arve Rønning - Assisterende rektor i permisjon

Ansvarlig for 7.trinn
arve.ronning@ude.oslo.kommune.no 

Kim Andre Lyngås - Avdelingsleder

Ansvarlig for 1.-3.trinn
kim.andre.lyngas@ude.oslo.kommune.no 

Torbjørn Labråten - Avdelingsleder

Ansvarlig for 4.-6.trinn
torbjorn.labraten@ude.oslo.kommune.no 

Yngvild Føyn Odden - Undervisningsinspektør samisk

yngvild.foyn.odden@ude.oslo.kommune.no 

Gudrun Kolstad - Leder AKS
gudrun.kolstad@ude.oslo.kommune.no 

 

Sosiallærere

Stine Stang Hansen

Ansvarlig for 1.-4.trinn
stine.stang.hansen@ude.oslo.kommune.no 

Nina Marie Hesle

Ansvarlig for 5.-7.trinn
nina.hesle@ude.oslo.kommune.no 

 

Administrasjonen

Knut Moe - Administrativ leder

knut.moe@ude.oslo.kommune.no 

Else Strand - Førstesekretær

else.strand@ude.oslo.kommune.no 

Natalia Kolesnik - Konsulent

natalia.kolesnik@ude.oslo.kommune.no 

Jon Angvoll Andreassen - Vaktmester

jon.andreassen@ude.oslo.kommune.no 

Viktoria Hesselberg - Vikarinnkaller

viktoria.karoline.hesselberg@ude.oslo.kommune.no 

Hans-Jakob Jeremiassen - IKT-ansvarlig

hans-jakob.jeremiassen@ude.oslo.kommune.no