Ledelse og administrasjon

Rektor:                                  Hanne Hauge

Assisterende rektor/ 

Avdelingsleder 7.tr.:           Margareth Lilly Tomren 

Avdelingsleder 1.-3.:           Hilde Eldholm

Avdelingsleder 4.-6.:           Frøydis Johnsen

Avdelingsleder samisk:     

Leder AKS:                            Gudrun Kolstad

Sosiallærer:                          Stine Stang Hansen

Sosiallærer:                          Nina Marie Hesle

IKT-ansvarlig:                       Hans-Jakob Jeremiassen

Kontorleder:                        Knut Moe

Førstesekretær:                  Else Strand

Konsulent:                           Hans Jakob Jeremiassen

Konsulent                            Natalia Kolesnik

Vaktmester:                        Jon Angvoll Andreassen