Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Ledelsen

 

Åsa Hansen Algar - Rektor

Ansvarlig for 1.trinn og spes.ped.
asa.algar@osloskolen.no  
Mob: 45723574

Arve Rønning - Assisterende rektor

Ansvarlig for 5-7.trinn
arve.ronning@osloskolen.no 

Torbjørn Labråten - Avdelingsleder

Ansvarlig for 2.-4.trinn
torbjorn.labraten@osloskolen.no

Gudrun Kolstad - Leder AKS
gudrun.kolstad@osloskolen.no 

 

Sosiallærere

 

Stine Stang Hansen

Ansvarlig for 1.-4.trinn
stine.s.hansen@osloskolen.no 

Nina Marie Hesle

Ansvarlig for 5.-7.trinn
nina.hesle@osloskolen.no 

 

Administrasjonen

 

Hans-Jakob Jeremiassen - Administrativ leder og IKT-ansvarlig

hans-jakob.jeremiassen@osloskolen.no 

Else Strand - Førstesekretær

else.strand@osloskolen.no 

Natalia Kolesnik - Konsulent

natalia.kolesnik@osloskolen.no 

Jon Angvoll Andreassen - Vaktmester

jon.andreassen@osloskolen.no 

Yngvild Drægebø - Vikarinnkaller

yngvild.dragebo@osloskolen.no