Ledelse og administrasjon

Rektor:                                 Hanne Hauge

Assisterende rektor:          Margareth Lilly Tomren 

Avdelingsleder 1.-4.:          Hilde Eldholm

Avdelingsleder 5.-7.:          Frøydis Johnsen

Avdelingsleder samisk:     Lena Marie Farvelund Haddal

Leder AKS:                           Gudrun Kolstad

Sosiallærer:                         Stine Stang Hansen

Sosiallærer:                         Nina Marie Hesle

IKT-ansvarlig:                      Hans-Jakob Jeremiassen

Kontorleder:                      

Førstesekretær:                 Else Strand

Konsulent:                          Hans Jakob Jeremiassen

Konsulent                           Natalia Kolesnik

Vaktmester:                        Jon Angvoll Andreassen