Ledelse og administrasjon

Ledelsen

 

 

Hanne Hauge - Rektor

hanne.hauge@osloskolen.no 

Astrid Johnsruud - Assisterende rektor

Ansvarlig for 7.trinn
astrid.johnsruud@osloskolen.no

Arve Rønning - Assisterende rektor i permisjon

Ansvarlig for 7.trinn
arve.ronning@osloskolen.no 

Kim Andre Lyngås - Avdelingsleder

Ansvarlig for 1.-3.trinn
kim.lyngas@osloskolen.no 

Torbjørn Labråten - Avdelingsleder

Ansvarlig for 4.-6.trinn
torbjorn.labraten@osloskolen.no

Yngvild Føyn Odden - Undervisningsinspektør samisk

yngvild.odden@osloskolen.no 

Gudrun Kolstad - Leder AKS
gudrun.kolstad@osloskolen.no 

 

Sosiallærere

Stine Stang Hansen

Ansvarlig for 1.-4.trinn
stine.s.hansen@osloskolen.no 

Nina Marie Hesle

Ansvarlig for 5.-7.trinn
nina.hesle@osloskolen.no 

 

Administrasjonen

Knut Moe - Administrativ leder

knut.moe@osloskolen.no 

Else Strand - Førstesekretær

else.strand@osloskolen.no 

Natalia Kolesnik - Konsulent

natalia.kolesnik@osloskolen.no 

Jon Angvoll Andreassen - Vaktmester

jon.andreassen@osloskolen.no 

Viktoria Hesselberg - Vikarinnkaller

viktoria.hesselberg@osloskolen.no 

Hans-Jakob Jeremiassen - IKT-ansvarlig

hans-jakob.jeremiassen@osloskolen.no