Hovedseksjon

Kampen skoles musikkorps

Korpset

                                                    

 

Samspill og spilletimer

Hver onsdag har vi samspill, og alle musikantene har individuelle spilletimer en gang i uka. Spilletimene er på ettermiddags- og kveldstid. Så langt det er mulig forsøker vi å gi undervisning til de yngste i AKS-tida. Korpset er inndelt i følgende underavdelinger: aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. I tillegg har vi Kampen Soul Searchers, som er et tilbud om å spille i band for alle fra 7.trinn og oppover.
Selv om musikantene våre er unge, er vi Oslos nest eldste korps. I 2006 fylte vi 100 år.
 

En positiv og synlig faktor i nærmiljøet

Korpset er en synlig og miljøskapende faktor på skolen og i nærmiljøet vårt. Vi spiller selvsagt på 17. mai, og på mange andre av skolens arrangementer som "Lille 17.mai" og skoleavslutninger. Vi pleier dessuten å spille på julegrantenningen foran Kampen kirke, Karnevalsgudstjenesten og under Kampendagene. Ellers spiller bandet på Kampenjazz og korpset deltar i Oslomesterskapet og på kretstevnet. Ved sesongens slutt reiser vi på tur; kort eller lang. I 2010 gkk turen til Albir i Spania, i 2011 til Holmestrand og i 2012 til Bornholm, og i 2013 er målet Kristiansand.
 

Inkluderende korps

Vi ønsker å være et inkluderende korps slik at alle barn som vil, skal få sjansen til å lære seg noter og spille et instrument. Medlemskontingenten er lav og dugnadsinnsatsen fra foreldrene er ikke større enn det som forventes i andre lag og foreninger.
 
For mer informasjon, kontakt eller innmelding, se hjemmesiden vår.