Fag- og ressurslærere

1.trinn              Edith Ahlsen / Jorid Sørli / Gro Vesterheim 

2.trinn              Gjertrud SkarholtOddny Brunstad /  Busra Kilic  

3.trinn              Tale Sanner / Gunnhild Tjåland

4.trinn              Camilla Edmann Sørensen / Taran Marie Stabell

5.trinn              Kjell Gustad / Mohamed Meloui

6.trinn              Martin Arenstedt / Pedro Caleiro / Tale Sanner

7.trinn              Oddny Brunstad

 

Spesialpedagoger

Henrikke Astrid Klæbo

Nora Marie Karlsen Lindem