Driftsstyret

Skolen

Styret fatter de viktigste overordnede beslutningene angående skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret er sammensatt av representanter fra foreldre og ansatte, samt politiske representanter fra Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Åpent kvarter

Alle møtene i Driftsstyrer starter med et åpent kvarter. Her har alle som ønsker det, muligheten til å formidle til Driftsstyret det de er opptatt av i.f.t Kampen skole.

Medlemmer av driftsstyret

Medlem

Representerer/ rolle

        Ikke møte-pliktig

Gro Bratteli Jamholt

Eier fast

 

Kay Asbjørn K. Schørlien

Eier fast

 

Sigurd Fredeng

Eier fast - nestleder

 

Laila Solum

Foresatt fast – leder

 

Elin Bøe Elgsaas

Foresatt fast

 

Marit Winnæss-Huseby

Ansatt fast

 

Lene Syversen

Ansatt fast

 

 

 

 

Leif Ari Ingholm

Eier vara

     x

Øyvind Wennesland

Eier vara

     x

Kjersti Aastad

Eier vara

     x

Hans Kristian Eide

Foresatt vara

     x

Caspar Barth

Foresatt vara

     x

Jannie Solset

Foresatt vara

     x

Ida-Marie Blomst Mongstad Kristoffersen

Ansatt vara

     x

Kjell Edvin Gustad

Ansatt vara

     x

 

Møterdatoer og innkallinger 2019/20

Sted: Kampen skole, personalrom 1, 2. etg. kl. 18.00-20.00

Møtedatoer og innkallinger 2018-19

Sted: Kampen skole, personalrom 1, 2. etg. kl. 18.00-20.00

 

20.09.2018
18.10.2018
22.11.2018
17.01.2019
28.02.2019
25.04.2019

23.05.2019