Driftsstyret

Skolen

Styret fatter de viktigste overordnede beslutningene angående skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret er sammensatt av representanter fra foreldre og ansatte, samt politiske representanter fra Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Åpent kvarter

Alle møtene i Driftsstyrer starter med et åpent kvarter. Her har alle som ønsker det, muligheten til å formidle til Driftsstyret det de er opptatt av i.f.t Kampen skole.

Medlemmer av driftsstyret

Medlem

Representerer/ rolle

        Ikke møte-pliktig

Åge Petter Christiansen

Eier fast, nestleder

 

Kjell Johansen

Eier fast

 

Veslemøy Waage

Eier fast

 

Jannie Solset

Foresatt fast – leder

 

Helene Samuelsen

Foresatt fast

 

Mona Paulsmoen

Ansatt fast

 

Lene Syversen

Ansatt fast

 

 

 

 

Torbjørn Barslett

Eier vara

     x

Souhail Kais Mahdi

Eier vara

     x

Per Fredrik Pettersen

Eier vara

     x

Jan Olav Larsen

Foresatt vara

     x

Leidolv Magelssen

Foresatt vara

     x

 

 

     x

   

     x

 

 

     x

 

Møtedatoer og innkallinger 2020-21

Sted: Kampen skole, personalrom 1, 2. etg. kl. 17.30-19.30

15.02.21

18.01.21

16.11.20