Driftsstyret

Skolen

Styret fatter de viktigste overordnede beslutningene angående skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret er sammensatt av representanter fra foreldre og ansatte, samt politiske representanter fra Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Åpent kvarter

Alle møtene i Driftsstyrer starter med et åpent kvarter. Her har alle som ønsker det, muligheten til å formidle til Driftsstyret det de er opptatt av i.f.t Kampen skole.

Møtedatoer og innkallinger 2017-18

Sted: Kampen skole, personalrom 1, 2. etg.

 

21.09.2017
26.10.2017
30.11.2017
31.01.2018
01.03.2018
19.04.2018

Drawing of a city