Driftsstyret

Skolen

Styret fatter de viktigste overordnede beslutningene angående skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret er sammensatt av representanter fra foreldre og ansatte, samt politiske representanter fra Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Åpent kvarter

Alle møtene i Driftsstyrer starter med et åpent kvarter. Her har alle som ønsker det, muligheten til å formidle til Driftsstyret det de er opptatt av i.f.t Kampen skole.

Møtedatoer og innkallinger 2018-19

Sted: Kampen skole, personalrom 1, 2. etg. kl. 18.00-20.00

 

20.09.2018
18.10.2018
22.11.2018
17.01.2019
28.02.2019
25.04.2019

Drawing of a city