Hovedseksjon

Driftsstyret

Skolen

Styret fatter de viktigste overordnede beslutningene angående skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap og strategisk plan. Styret er sammensatt av representanter fra foreldre og ansatte, samt politiske representanter fra Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo. Styret holder om lag 8 møter i løpet av skoleåret.

Åpent kvarter

Alle møtene i Driftsstyrer starter med et åpent kvarter. Her har alle som ønsker det, muligheten til å formidle til Driftsstyret det de er opptatt av i.f.t Kampen skole.

Medlemmer av driftsstyret skoleåret 2022-23

Medlem                                        

Representerer/ rolle      

        Ikke møte-pliktig                  

Åge Petter Christiansen   Eier fast, nestleder  
Kjell Johansen Eier fast  
Veslemøy Waage Eier fast  
Jannie Solset Foresatt fast, leder  
Helene Samuelsen Foresatt fast  
Lene Kristine Jenseg Botolfsen Ansatt fast

 

Marie Børrestuen Kvavik Ansatt fast  
     
Torbjørn Barslett Eier vara                  x
Souhail Kais Mahdi Eier vara                  x
Per Fredrik Pettersen Eier vara                  x
Jan Olav Larsen Foresatt vara                  x
Leidolv Magelssen Foresatt vara                  x
Camilla Edmann Sørensen Ansatt vara                  x
     
     

 

Møtedatoer og innkallinger 2022-23

Sted: Kampen skole, personalrom, 2. etg. kl. 18.00-19.30

5. september 2022