Hovedseksjon

Realfag

Realfag

Dette betyr felles faglige realfagsdiskusjoner med fokus på fagets endring gjennom den siste tiden. På samme måte som leseforståelse snakker vi nå om grunnleggende tallforståelse som en sentral del av undervisning og læring. Mindre fokus på de tekniske regneopperasjonene og mer på forståelsen.