Hovedseksjon

Avdeling AKS: stilling, arbeidsoppgaver og kontaktinformasjon.

    1.trinn

 

    Miranda Qehaja, baseleder
     Pedagog
     Miranda.Qehaja@osloskolen.no

     

    Gustav Rønning
    Barne- og ungdomsarbeider
    gustav.ronning@osloskolen.no

 

     Norin Ylias
     Barne- og ungdomsarbeider

 

     Rebekka Skoglund
     Folkehelsearbeider
     rebekka.skoglund@osloskolen.no

 

     Gørkem Kulbay
    
       gorkem.kulbay@osloskolen.no 

       

    2.trinn:

 

     Renee Klætte, baseleder
     AKS-pedagog
     Barne- og ungdomsarbeider
     renee.klatte@osloskolen.no

 

     Dina Sidali

     Barne- og ungdomsarbeider
     dina.sidali@osloskolen.no

 

     Karin Johanne Stokstad
      Miljøterapeut
      karin.stokstad@osloskolen.no

 

   Shalu Pali
     Pedagog
     shalu.paliwal@osloskolen.no

 

    Annmalie Lyngås Skjelstad 
      Assistent
     annmalie.skjelstad@osloskolen.no

 

    Christian Berg Gravningen

     olav.gravningen@osloskolen.no

    

     Somaya Louah
     Sosionom
     somaya.louah@osloskolen.no

 

    3.trinn:

 

Henrik Gisholt, baseleder
AKS-pedagog
Barne- og undomsarbeider
henrik.gisholt@osloskolen.no

  

Hanne Johnsen
Faglærer i design, kunst og håndverk
hanne.johnsen@osloskolen.no

 

Chi Phan
Barne- og ungdomsarbeider
chi.phan@osloskolen.no

 

      Lukas Sølvhaug
      Assistent
      gunnar.solvhaug@osloskolen.no 

     

      Abdirahman Jama
      Assistent

      abdirahman.jama@osloskolen.no 

 

   4.trinn:

 

Henrik Gisholt baseleder
AKS-pedagog
henrik.gisholt@osloskolen.no

 

Kåre Pedersen

kare.pedersen@osloskolen.no

 

Aida Ajimi
Assistent
aida.ajmi@osloskolen.no

 

Faisa Mohamed

 

faisa.mahamed@osloskolen.no

 

Patrick Ullern
Barne- og ungdomsarbeider
patrick.ullern@osloskolen.no

 

Jessica Søgård Aas
      Assistent - Fagbrev på jobb BUA
      jessica.aas@osloskolen.no

 

    I permisjon:

    Noura Arassi
     Barne- og ungdomsarbeider
     noura.arrasi@osloskolen.no