Hovedseksjon

Trivselsledere

Trivselsledere

Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, så vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont.

Trivselsledere skal:

  • Legge til rette for aktiviteter i friminuttene
  • Vie spesiell oppmerksomhet til de yngste, samt elever som går alene
  • Få opplæring på et heldagskurs i lek
  • Få veiledning og støtte underveis av de ansvarlige på skolen

Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, og det blir lagt hovedvekt på at kandidatene er vennlige og respektfulle mot andre elever. Vårt mål er at alle elever skal ha et trygt læringsmiljø og alle skal glede seg til å gå på skolen.