Elevrådet

 

 

Møter

 • holdes annen hver uke.
 • tilbakemeldingsmøter fra elevråd til trinnet

Kontaktlærer

Kontaktlærer for elevrådet er Beate Vatnbakk

Hva skal man gjøre hvis man har en sak til elevrådet?

Hvis du har en sak til elevrådet, kan du melde den i klassens time eller du kan melde den til elevrådsrepresentanten i klassen din. Elevrådsrepresentanten vil da ta saken til elevrådet.

Hva jobber elevrådet med i 2016-17?

"Barn hjelper barn"

Det er en aksjon som strekker seg over to uker, der elevene jobber for å tjene penger som de gir til SOS BARNEBYER

Fremme trivsel og samhold i elevflokken

* Rockeringkonkurranse

* En vanlig skoleuke og uvanlige barn

* Elevene på 7. trinn kan ha hodeplagg på i klasserommet

* Flere bordtennisbord i skolegården

* Vennebenk i skolegården

I tillegg er vi opptatt av at det fysiske miljøet skal være så bra som mulig. Her melder vi kontinuerlig saker til LMT og rektor.

Klassens møte

Alle klassene skal ha avsatt tid til klassens møte minimum en gang annenhver uke.

Mål for elevråd

 • Lære om skolens demokratiske system og saksgang
 • Bedre dialog/samspill mellom elev - lærer og elev - elev.
 • Legge til rette for et godt fysisk arbeidsmiljø
 • Øke trivsel for elevene
 • Fremme elevmedvirking
 • Ta vare på skolen ute og inne

Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?

 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel
 • Utarbeide regler for hvordan man kan ta vare på ute- og inneområdet
 • Delta i Grønt miljø
 • Arrangere ulike trivselstiltak
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute og innemiljøet fra elevene