Hovedseksjon

Elevrådet

 

 

ELEVRÅDET


MÅL:
• Lære om skolen demokratiske system og saksgang
• Fremme elevmedvirkning
• Bidra med å øke trivsel for elevene

 

Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?
• Behandler saker fra klassene
• Ha kontakt med ulike fora på skolen; rektor, LMT, vaktmester og miljøutvalg
• Markere starten på aksjonen «Barn hjelper Barn».
• Delta i Miljøutvalget (styret i elevrådet)
• Arrangere ulike trivselsforetak.
       Sjakkturnering
       Rokkering konkurranse: 4 – 7. trinn
       Ha kontakt med «trivselsledere og elevmeglere»
--------------------------------------------
Hva skal man gjøre hvis man har en sak til elevrådet?
Hvis du har en sak til elevrådet, kan du melde den i klassens time eller du kan melde direkte til elevrådsrepresentanten i klassen din. Elevrådsrepresentanten vil da ta saken til elevrådet.


Ansvarlig lærer: Thale Johnsen