Hovedseksjon

Kort om Kampen skole

  • Åpnet i 1888
  • Oppussing og nytt midtbygg i 2003
  • Ren barneskole 1888-1980
  • Barne- og ungdomsskole 1980-1999
  • Ren barneskole 1999-
  • Ca 550 elever
  • Ca 80 ansatte
  • Vi snakker ca 30 språk
  • Fokus på trivsel og læring

Førskoledagen på Kampen!

BlimE! på Kampen skole 2021