SkoleSMS

Tekstmeldinger fra Kampen skole kommer fra telefonnummer 417 16 112.

 

En SMS til kontaktlærer må starte med kodeord kampen (mellomrom) klassekoden og sendes til 417 16 112

 

Eksempel:

kampen 1A Fredrik er syk i dag. Hilsen Kari

 

Når meldingen er mottatt, vil du få en sms som kvittering på mottatt melding.

 

 

Drawing of a city