Bibliotek

Bibliotek
  • Klassene har faste timer til bibliotekbesøk og kommer da sammen med kontaktlærer.
  • Vi har ca 6500 bøker i samlingen, og det er både nye og gamle bøker. Vi prøver hele tiden å fornye samlingen.
  • Biblioteket holder til i fine luftige lokaler midt i skolen. Vi har gode lesekroker.
  • På våren arrangerer vi et stort bokmarked for både barn og voksne. Inntektene fra bokmarkedet går til innkjøp av nye bøker.

Hilsen
Trine Bastiansen
Bibliotekar