Fagsider

Salaby

Salaby er et digitalt læremiddel i alle fag for 1.-7.trinn. 

Moava

Moava er en samling med mange læringsressurser. 

Multi

Multi har mange matematikkoppgaver.  

Skolekassa

Skolekassa er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser.   

Stairs

 

Stairs 1-4 og Stairs 5-7 har mange oppgaver i engelsk.  

Matematikk.org

Regnemesteren 1-4 og Regnemesteren 5-7 har mange og varierte matematikkoppgaver.