Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesøster Birgitte Retvedt er tilstede på skolen hver dag, bortsett fra en fredag hver måned.

Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46      

E-post: birgitte.retvedt@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Marianne Moen er tilstede onsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 48 16 98 80

E-post: marianne.moen@bgo.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP), Råd – og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo.

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo

Skolehelsetjenesten

  • Kontor 2.etasje
  • Helsesøster Birgitte Retvedt
  • Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46
  • Fysioterapeut Marianne Moen
Drawing of a city