Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Birgitte Retvedt er tilstede på skolen hver dag, bortsett fra en fredag hver måned.

Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46      

E-post: birgitte.retvedt@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Marianne Moen er tilstede onsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 48 16 98 80

E-post: marianne.moen@bgo.oslo.kommune.no

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Kampen skole. Ta kontakt med helsesykepleier hvis du har spørsmål.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP), helsestasjonen, fastlege og sykehus.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

* Trivsel / helse

* Kosthold / tannhelse

* Sengevæting

* Mobbing / skolevegring

* Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet

* Psykososiale problemstillinger

* Fin – og grovmotoriske vansker

* Kropp og pubertet

 

Program

1.trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesykepleier. Henvisning til skolelege etter behov.

2.trinn:

DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)

3.trinn:

Veiing og måling av hele trinnet. Helsesykepleier tilbyr veiledning til foresatte ved behov.

4.trinn

Tilbud om grupper for barn med 2 hjem.

5.trinn:

Undervisning om Psykologisk førstehjelp https://www.solfridraknes.no/

6.trinn:

MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse)

7.trinn:

HPV vaksine til jenter og gutter

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo

Skolehelsetjenesten

  • Kontor 2.etasje
  • Helsesykepleier Birgitte Retvedt
  • Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46
  • Fysioterapeut Marianne Moen