Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesøster Birgitte Retvedt er tilstede på skolen hver dag, bortsett fra en fredag hver måned.

Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46      

E-post: birgitte.retvedt@bgo.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Mathilde Okkenahaug Pilskog er tilstede onsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 48 16 97 84

E-post: mathilde.o.pilskog@bgo.oslo.kommune.no

Skolelege og psykolog er også tilknyttet skolehelsetjenesten på Kampen skole. Ta kontakt med helsesøster hvis du har spørsmål.

Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe dere vil snakke om. Helsesøster har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det.

Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foreldre, med skolens lærere, sosiallærere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT), barne - og ungdomspsykiatri(BUP), Råd – og veiledningstjenesten i Bydel Gamle Oslo.

Eksempler på temaer som barn og foreldre kan ta opp med skolehelsetjenesten:

* Trivsel / helse

* Kosthold / tannhelse

* Sengevæting

* Mobbing / skolevegring

* Sorg / samlivsbrudd / alvorlig sykdom i hjemmet

* Psykososiale problemstillinger

* Fin – og grovmotoriske vansker

* Kropp og pubertet

 

Program

1.trinn:

Helseundersøkelse sammen med foresatte. Det blir tatt hørsel- og synskontroll, høyde og vekt. Samtale med helsesøster. Henvisning til skolelege etter behov.

2.trinn:

DTP-IPV vaksine (difteri,stivkrampe, kikhoste og polio)

3.trinn:

Undervisning i klassen om kosthold, aktivitet og tannhelse. I tillegg foretas det høydemåling og vektmåling av alle elever på trinnet.

4.trinn

Tilbud om grupper for barn med 2 hjem.

5.trinn:

Undervisning om Psykologisk førstehjelp https://www.solfridraknes.no/

6.trinn:

MMR vaksine (meslinger, kusma og røde-hunder).

Undervisning om pubertet (fysisk og psykisk helse)

7.trinn:

HPV vaksine til jenter og gutter

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo

Skolehelsetjenesten

  • Kontor 2.etasje
  • Helsesøster Birgitte Retvedt
  • Tlf.: 23 06 01 81/ 23 43 19 00 , Mobil: 90 24 52 46
  • Fysioterapeut Mathilde Okkenahaug Pilskog
Drawing of a city