Hovedseksjon

Kartleggingsprøver, nasjonale prøver og Osloprøver

1.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 
Statlig kartleggingsprøve i lesing 

2.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 
Statlig kartleggingsprøve i lesing 

3. trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning

Statlig kartleggingsprøve i engelsk 
Statlig kartleggingsprøve i lesing 

4. trinn

Overgangsprøve i lesing (frivillig)
Overgangsprøve i regning  (frivillig)
Osloprøve i naturfag 

5. trinn

Nasjonal prøve i regning
Nasjonal prøve i engelsk 
Nasjonal prøve i lesing 

6. trinn

Osloprøve i lesing

7. trinn

Osloprøve i naturfag 
Overgangsprøve i lesing 
Overgangsprøve i regning