Kartleggingsprøver, nasjonale prøver og Osloprøver

UDIR

1.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

2.trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

3. trinn

Statlig kartleggingsprøve i regning 12. mars-13. april 2018
Statlig kartleggingsprøve i engelsk 12. mars-13. april 2018
Statlig kartleggingsprøve i lesing 12. mars-13. april 2018

4. trinn

Overgangsprøve i lesing 14. mai-12. juni 2018 (frivillig)
Overgangsprøve i regning 14. mai-12. juni 2018 (frivillig)
Osloprøve i naturfag 26, 27. april og 30. april 2018
Statlig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter 12. mars-13. april 2018 (frivillig)

5. trinn

Nasjonal prøve i regning 16. oktober-3. november 2017
Nasjonal prøve i engelsk 16. oktober-3. november 2017
Nasjonal prøve i lesing 16. oktober-3. november 2017

6. trinn

Osloprøve i lesing 11., 12. og 15. januar 2018 (frivillig)
Osloprøve i digitale ferdigheter 9., 10. og 13. november 2017

7. trinn

Osloprøve i naturfag 19., 20. og 23. april 2018
Overgangsprøve i lesing 14. mai-12. juni 2018
Overgangsprøve i regning 14. mai-12. juni 2018