Melde fravær

Du kan melde fravær for barnet ditt på tre måter: 

  • I Skolemeldingsappen
  • I Portalen i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens nettside) 
  • Ringe skolen 

Hvis du melder fravær i appen eller i Portalen sendes meldingen automatisk til barnets kontaktlærer. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

  1. Klikk på “Ny melding”, og knappen “Meld fravær”
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder
  3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og eventuelt klokkeslett
  4. Trykk Send.

På grunn av personvernhensyn kan du ikke skrive noe om grunnen til fraværet. Appen og øvrige kommunikasjonskanaler i Skoleplattform Oslo skal ikke brukes til å sende sensitive personopplysninger, som ditt barns helseopplysninger. Det holder å si at barnet ikke kommer på skolen i dag.

Se mer informasjon om Skolemelding

SkoleSMS

Tekstmeldinger fra Kampen skole kommer fra tlf. 417 16 112.

For å sende SMS til kontaktlærer for en klasse sender du kodeord kampen etterfulgt av klassekoden til 417 16 112. (Husk mellomrom)

Eksempel: kampen 1A Fredrik er borte i dag. Hilsen Kari