For skolestartere

AKS-figurer-gul

Aktivitetsskolen er åpen fra og med mandag 3. tom 14. august, men er stengt mandag den 10  og tirsdag den 11. pga planleggingsdag.

De fleste barna som begynner i 1. klasse går i aktivitetsskolen før første skoledag. Vi forbereder barna til en smidig overgang til skolen. I denne perioden har vi fokus på blant annet å bli kjent, trygghet og vennskap.

Vi anbefaler at barna starter første dag den 3. august. Oppmøtested på Villa Kampen i skolegården senest kl. 9.30. Vi åpner kl. 08.00

Plan for perioden finner dere her.

Husk at det må søkes om og innvilges plass til barnet, før oppstart. For informasjon om søknad se her.

Her får du vite det du trenger om oppstart på skolen!

 

Har dere spørsmål ta kontakt med leder Gudrun J. Kolstad: gudrun.kolstad@ude.oslo.kommune.no, eller baseleder Madjid L. Agbanbgba: madjid3112@osloskolen.no