Skoletannlege

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader.

Innkalling

Timekortene vil bli utdelt på skolen eller de sendes per post. Vi ber foreldre påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis det ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.00/15.35. (Noen klinikker har åpent enkelte ettermiddager i tillegg). Det er også akutt beredskap på Spesialvdelingen for tannskader i tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet) alle dager kl. 13.00 - 15.00, tlf. 23 43 01 00.

Tannlegevakta i Tannklinikken Sentrum gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00.

Les om tannlegetilbudet på Oslo kommunes nettsider. 

Vennlig hilsen

Oslo kommune - Tannhelsetjenesten Oslo KF

Skoletannlegen

  • Tannklinikken Tøyen senter, Kjølberggata 31
  • Tlf. 23 43 00 60
  • Ordinær åpningstid kl. 08.00 - 15.30
Drawing of a city