Barn hjelper barn

Elevrådet, SOS Barnebyer og rektor på skoletrappa

I uke 44 og uke 45 var unger i aktivitet

Noen vasket gulv, noen ryddet på rommet sitt eller gikk i butikken.

Noen solgte leker de ikke hadde bruk for, og noen solgte kaker de hadde bakt på kjøkkenet hjemme. Kanskje bakte de sammen med far eller mor eller en kompis fra klassen.

To elever på 6. trinn skaffet seg jobb. Den ene jobbet i fritidsklubb i 20 timer og tjente 3000 kr. Den andre jobbet på Coop Prix i to timer og tjente 300 kr. To elever fra 7.trinn jobbet på KIWI på lageret og tjente 600 kr.

Mange ulike grupperinger jobbet sammen og nye arenaer for vennskap vokste frem.

Mennesker som kom forbi kirka eller supermarkedet stoppet opp og elevene kunne fortelle at de jobbet for å hjelpe barn som hadde det vanskelig.

Elever fortalte om voksne som ga litt ekstra og berømmet dem for jobben de gjorde. En av lærerne sa han trodde han hadde kjøpt kaker og boller for 100 kr en dag.» «Jeg traff elever som jobbet nesten på hvert hjørne og jeg måtte jo kjøpe» sa lærer Brian, som for øvrig er veldig glad i alt som er søtt.

Elevrådet, SOS Barnebyer og rektor på skoletrappen.
14. november stod elevrådet, Beate, Merete Rein fra SOS barnebyer og rektor på trappa på Kampen skole. Nesten alle klassene var i skolegården og flokket seg rundt trappa. Elevrådet kunne annonsere at elevene hadde tjent

110.601 kr

Det var en stor flokk unger som klappet og hoiet.

Merete fra SOS barnebyer takket og sa at pengene ville gi hjelp til mange barn.

Rektor sa at hun var stolt over elevene.

Pengene ble sendt til SOS barnebyer 28.11 og fintellingen på posthuset viste at elevene hadde tjent

117.599

 

Gratulerer til elevrådet og alle ungene på Kampen skole!

                                                                                                                     

Beate Vatnbakk

Pedagogisk ansvarlig for elevrådet