Bruk Hue – Norges største skoleturné mot nettmobbing inviterer til møte.

Bruke hue 2

Nå har du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø.

Foreldreinvitasjon.

Adresse: Hausmanns gt. 7

Bruk Hue er drevet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten. Det er en dialogbasert skoleturné som legger vekt på deltakelse fra både foreldre og elever. 

Fakta om samarbeidspartnerne.

Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På samlingen, som er dialogbasert vises det film og du får konkrete tips og råd.

Siden starten i 2009 har over 700 skoler hatt besøk av Bruk Hue, over 200 000 elever og vel 40 000 foresatte har fått mer kunnskap om nettmobbing. 

3 av 4 elever forteller at de står bedre rustet til å håndtere nettmobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk.

9 av 10 foreldre sier at de har lært mer om hva man kan gjøre for å begrense nettmobbing blant ungdom og hvor man kan henvende seg.

Fakta om Bruk Hue kampanjen.

En effektmåling som er gjennomført etter Bruk Hue-turneen, viser at holdningskampanjen har hatt en svært positiv effekt:

 7 av 10 barn og unge forteller at de står bedre rustet til å håndtere digital mobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk

9 av 10 foreldre sier de lærte noe de ikke visste fra før

3 av 4 elever spør nå om lov før de legger ut bilder av andre.

 

Dobbelt så mange foreldre tar opp problematikken om digital mobbing med barna hjemme etter å ha opplevd Bruk Hue-foredraget.

"Bruk Hue"-turneen berører følgende temaer:

  • Mobbing (mobil og Internett)
  • Sikkerhet (mobil og Internett)
  • Hva vi selv kan gjøre (ungdom, foreldre, skole)

Nå har du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø.

Bruk Hue – Norges største skoleturné mot nettmobbing inviterer til stormøte i Hausmanns gt. 7

Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På samlingen, som er dialogbasert vises det film og du får konkrete tips og råd.

Siden starten i 2009 har over 700 skoler hatt besøk av Bruk Hue, over 200 000 elever og vel 40 000 foresatte har fått mer kunnskap om nettmobbing.

3 av 4 elever forteller at de står bedre rustet til å håndtere nettmobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk.

9 av 10 foreldre sier at de har lært mer om hva man kan gjøre for å begrense nettmobbing blant ungdom og hvor man kan henvende seg for å få hjelp.