Dugnad i skolegården

Paradis 2

Amfiet males

Krakkene på stilleområdet får et malingsstrøk

Nye blomsterkasser pynter opp!

God servering til dugnadsfolket!