Endring i ledelsen ved Kampen skole i 2017.

Skolen

Fungerende rektor høsten 2016, Hans Sigurd Gundersen, har tatt valget med å gå tilbake til Lindeberg skole. Tillitsvalgte ved skolen og øvrig ledelse er samsnakket med i henhold til denne avgjørelse, og alle er omforent med beslutning.

Områdedirektør har skaffet en ny fungerende rektor frem til ny fast ansatt rektor er tilsatt på nyåret 2017. I tillegg er en ny avdelingsleder på 4-7, med erfaring fra ungdomstrinnet, ansatt fram til 31.7.2017.

Her er en oversikt over hele det nye lederteamet fra og med 1.1.2017:

Fungerende rektor: Jan Ljøner (Tidligere rektor på Kongshavn skole)

Ass.rektor: Inger Lise Fagernes

Avd.leder 1-3: Hilde Eldholm

Avd.leder 4-7: Frøydis Johnsen (Fra Groruddalen skole)

AKS leder: Gudrun Kolstad

Samisk leder: Lena Farvelund Haddal