Hovedseksjon

Førskoledag på Kampen 23.mai

Skolestart

Vi har lyst til å invitere deg på et besøk før du begynner på skolen.

Tirsdag 23.mai skal vi ha førskoledag her på Kampen. Vi starter klokka09.30og avslutter klokka11.30.Vi samles ved flaggstanga i skolegården. Der blir navnet ditt ropt opp og alle barna blir delt i førskolegrupper. 

Du skal få være i klasserommet, hvor det blir samling, tegning og lette oppgaver. Vi skal også leke sammen i skolegården, og spise  matpakke.

Husk å ta med deg mat og drikke!

 

Når du er sammen med lærerne og førskolegruppa, skal foreldrene på foreldremøte i skolens festsal (4.etasje). Vi håper at du kan komme, og vi gleder oss til å bli kjent med deg!

 

Velkommen til førskoledag på Kampen!