Velkommen til skolestart

Glade skoleelever, illustrasjon

Første skoledag etter jul er tirsdag 3. januar 2017. Elevene har vanlig timeplan.

Vennlig hilsen

Ledelsen