Velkommen til skolestart

Glade skoleelever, illustrasjon

Første skoledag etter jul er tirsdag 2. januar 2018. Elevene har vanlig timeplan.

Vennlig hilsen

Ledelsen