Søk om plass på Aktivitetsskolen skoleåret 2018-19

Glade elever

Aktivitetsskolen (AKS) åpner 1. august (stengt i juli). AKS holder åpent hele dager (kl. 07.30–16.45) frem til skolen starter 20. august 2018. Ønsker du at ditt barn skal benytte seg av Aktivitetsskolen, må du søke plass. Vi oppfordrer alle foresatte til å søke så snart som mulig. De som allerede går på AKS trenger ikke å søke. Ved skolestart får alle elever på 1.-2. trinn gratis deltakelse etter skoletid i AKS. Inneværende år går alle 1. klassinger på AKS, og vi anbefaler dette for elevene.
Du søker digitalt, gå inn via siden til Oslo kommune.

Spør oss om du trenger hjelp!

Hilsen Gudrun J. Kolstad gudrun.kolstad@ude.oslo.komune.no

Natalia Kolesnik, natalia.kolesnik@ude.oslo.kommune.no