Uka etter påske på Kampen skole

Kampen skole

De siste ukene har elevene på 1.-4. trinn hatt undervisning på skolen på rødt nivå. Alle elevene på 5.-7. trinn har hatt digital hjemmeskole. Slik blir det også etter påske, frem til og med fredag 9. april.

Flere av dere har opplevd å bli satt i karantene og ventekarantene av bydelsoverlegen og smittevernsteamet. De siste ukene har det omtrent vært ett tilfelle med karantener per trinn på 3.-7. trinn, mens 1. og 2. trinn har unngått karantener. Vi opplever at foresatte, ansatte og bydelen informerer oss så snart smitte oppdages. Dermed får vi raskt bidratt med å sette i gang tiltakene som reduserer risikoen for videre smitte. Takk for det gode samarbeidet!

Den største takken vil vi gi til alle de fine elevene våre. Til tross for strenge tiltak, og at hverdagen har vært annerledes lenge, er vi stadig imponert over hvordan elevene håndterer situasjonen.

Med dette ønsker vi alle en riktig god påske, og minner om å følge smittevernsreglene så vi trygt kan være sammen igjen etter påskeferien! 

På vegne av ledergruppa, 

Astrid M. Johnsruud
assisterende rektor