Til våre kommende førsteklassinger og deres foreldre.

Velkommen

Barna tar med matpakke og drikke. Dere kan regne med at skoledagen vil vare fram til kl. 12.00.

Det blir dessuten et orienteringsmøte for foreldre i skolens samlingssal i 4. etg. fra kl. 09.15. Aktivitetsskolen vil også være tilstede for å informere om deres tilbud og invitere til sosialt samvær etter møtet.

Vennligst returner vedlagte svarslipp eller ring skolens kontor, tlf.: 23 06 01 70, faks: 23 06 01 71 eller e-post, kampen@ude.oslo.kommune.no

Barna må bli fulgt og hentet av en voksen.

FØRSTE SKOLEDAG HØSTEN 2017 BLIR MANDAG 21. AUGUST KL. 10.00.

Kampen skole, 27.04.17

Jan Ljøner (sign.)

Fung.rektor

Svarslipp